Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving. Zij zijn randvoorwaardelijk voor de aantrekkelijke stad. Kunst:

  • Draagt bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.
  • Is maatschappelijk verbindend; zorgt voor ontmoeting, interactie en sociale cohesie.
  • Kinderen die kunst beoefenen krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Hun zelfbewustzijn groeit.
  • Is een bron van creativiteit, verandering en inspiratie.

Voor D66 draagt een krachtige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden gemeenschap. We willen daarom niet bezuinigen op kunst en cultuur. Lokaal investeren in cultuur levert, ook economisch gezien, meer op dan het kost. D66 wil kunst ook gebruiken als middel voor Zwolle om zich mee onderscheiden (denk aan het Amsterdammertje of de Deventer putdeksels). We willen meer creativiteit uit de stad halen en laten zien aan inwoners en bezoekers. Diversiteit in het aanbod is belangrijk en er moet ruimte zijn voor experiment.

Speerpunten Kunst en Cultuur

  • Meer kunst en creativiteit in de openbare ruimte: van kunst in de openbare ruimte kan iedereen genieten, ook als je geen ticket hebt.
  • Cultuur en kunst voor alle Zwolse kinderen.
  • Meer gebruik maken van kunstenaars bij oplossen sociale vraagstukken door de gemeente.
  • Diversiteit in aanbod.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018