Steun ons en help Nederland vooruit

Kunstroute

In het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 is het verbeteren van de route van het station naar de binnenstad als belangrijk project aangewezen. Het project heeft tot doel een gastvrije route van het station naar de binnenstad te realiseren door deze duidelijker, aantrekkelijker, comfortabeler en veiliger te maken. In het project wordt kunst ingezet om de route te verbijzonderen en te versterken. D66 is blij dat de stad aantrekkelijk wordt gemaakt voor inwoners en bezoekers met een bijzondere route naar de binnenstad. Ook zijn we blij dat de CU destijds een motie heeft ingediend en dat de route daardoor reeds in de tunnel start. Wij vinden zo’n route een passend en speels idee! Met de nieuwe Fundatie en een nieuw stationsgebied, maakt de stad een verschil, en een kunstroute versterkt dat. Van kunst in de openbare ruimte kan iedereen genieten, ook als je geen ticket hebt. Wij vinden het belangrijk dat de route, die begint in de stationstunnel, aansluit op de ambities van onze stad en de grandeur van de Fundatie. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij wat ons betreft voorop.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018