Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand

(Voorziene) leegstand van woon-zorgcomplexen en kantoorgebouwen wordt aangewend voor de huisvesting van mensen die met spoed op zoek zijn naar passende huisvesting. In plaats van antikraak (bewoning van een deel van leegstaande panden) kan een leegstaand pand ook in zijn geheel worden benut voor woonruimte of huisvesting van (coöperaties van) kleine ondernemingen.

Als ondernemers nieuwbouw overwegen wordt daar pas toestemming voor gegeven als aantoonbaar geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande leegstaande panden. Bij nieuwbouw van kantoorpanden wordt ‘statiegeld geheven’. De opbrengsten worden benut voor innovatieve concepten om leegstand te bestrijden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018