Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Goede en gerichte ondersteuning en niet langer uitgaan van een generiek vast bedrag voor mantelzorgers. Maatwerk is het uitgangspunt, want geen mantelzorger is gelijk. Van een compliment in geld (hoe sympathiek ook) wordt mantelzorg niet beter, lichter of makkelijker. Mensen hebben meer aan een steun op zware momenten. Zoals een plek, soms buiten de eigen wijk, om te praten over hun situatie of een plek waar je even tot rust kan komen. Wij pleiten daarom voor het in stand houden van het steunpunt mantelzorgers. Ook vragen we aandacht voor ondersteuning van professionals (Sociaal Wijkteam) in de omgang met mantelzorgers. De mantelzorger is de spil en de professional vult aan. Een andere manier van denken en doen die past bij ons beeld van een dienstbare overheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018