Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur

Zwolle onderscheidt zich van veel andere steden door haar groene karakter. Niet alleen in de stad zelf, maar ook de stadsranden en verder de provincie in. Natuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Natuur is belangrijk voor mensen in meerdere opzichten. D66 streeft er naar natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, ook voor volgende generaties Zwollenaren.

Dat betekent:

  • Dat we planten en dieren beschermen.
  • Dat we rekening houden met soorten als we bouwen en dus natuurinclusief bouwen.
  • Dat de gemeente organisatoren van evenementen attendeert op het naleven van de Flora en Fauna wet.
  • Evenementen in het buitengebied zouden alleen buiten het broedseizoen georganiseerd mogen worden. Er zijn genoeg alternatieven in de stad waar evenementen wel in het broedseizoen georganiseerd zouden kunnen worden zoals leegstaande fabrieken, IJselhallen, etc.
  • Dat we de natuurgebieden in Zwolle en omgeving  verbinden en verbeteren.
  • Dat we de natuur van het boerenland terug willen brengen en bestrijdingsmiddelen dus verbieden.
  • Dat alle Zwolse kinderen recht hebben op natuur: in iedere wijk een natuurspeelplaats.
  • Groenbeheer: geen chemische onkruidbestrijding, gebiedseigen beplanting met inheemse soorten, heraanplant van noodzakelijk te kappen bomen, het behoud en de aanleg van bosschages voor vogels.
  • Dat gronden die tijdelijk niet gebruikt worden, een andere tijdelijke bestemming kunnen krijgen.
  • Dat we de Zwolse bomen beter beschermen.

 

 

Laatst gewijzigd op 27 juli 2020