Steun ons en help Nederland vooruit

Omgevingswet

De Omgevingsvisie moet goed in elkaar zitten want het vormt ook het juridisch kader voor ontwikkelingen en initiatieven in Zwolle.

D66 wil:

  • Een inspirerend participatieproces voor alle inwoners;
  • Zorgvuldige sturing (d.m.v. een sturingsfilosofie) op groei waarbij groei alleen kan plaatsvinden als bepaalde kwaliteiten overeind blijven;
  • Onderzoek naar opwaardering van bedrijventerreinen naar plekken waar je ook kunt wonen zodat uitbreiding in groene gebieden wellicht voorkomen kan worden;
  • Bomen een plek te geven in de Omgevingsvisie en daarmee in elk omgevingsplan;
  • Een second opinion van de groeiscenario’s;
  • Betere bescherming van waardevolle natuur, groene ruimte, cultuurhistorie, gezondheid, schone lucht en leefbaarheid.

Laatst gewijzigd op 22 maart 2021