Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

Ook voor ondernemers willen wij meer zeggenschap, de gemeente moet voor hen een samenwerkingspartner zijn en de regeldruk moet lager.

D66 Zwolle wil een overheid die haar doelstellingen zodanig realiseert, dat bewoners, ondernemers en professionals zo min mogelijk door regels worden gehinderd. Onnodige, achterhaalde en onduidelijke regels moeten verdwijnen, terwijl vergunningen juist sneller moeten worden afgehandeld.

Onze speerpunten:

  • ‘Lex silencio positivo’ – vergunningverlening: Als de doorlooptijd van een aanvraag verstrijkt zonder actie van de gemeente, wordt de vergunning automatisch verleend.
  • Leges voor vergunningen, bouwaanvragen, paspoorten, uittreksels enzovoort zijn kostendekkend en dit moet ook inzichtelijk zijn. De gemeente werkt zo goedkoop mogelijk.
  • ‘Kafka-brigade’: deze kijken naar de doelmatigheid van bestaande regels. Het gaat om werknemers met eigen mandaat die als een soort guerrillastrijders door de stad heen rausen, rapporteren aan B & W en rechtstreeks voorstellen doen aan B&W en de gemeenteraad.

Openingstijden en koopzondag
D66 wil ook op zondagen een aantrekkelijke binnenstad voor toeristen en bezoekers en inwoners. D66 is van mening dat Zwolle zoveel mogelijk gebruik moet maken van de mogelijkheid om koopzondagen toe te staan. Daarnaast willen wij vrije openingstijden voor de horeca. Vanzelfsprekend hoort hier ook de verantwoordelijkheid voor de ondernemers bij om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018