Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderen

De positie van ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, dient versterkt te worden. D66 vertrouwt op de kracht van de senioren. Kracht die zich laat vertalen in: regie voeren over het eigen leven, zelfstandig blijven en een eigen bijdrage leveren aan onze samenleving.
Maatschappelijk actief zijn is geen verplichting. Senioren doen al veel, maar er ligt binnen de leeftijdsgroep nog heel veel onbenut sociaal kapitaal. Daarom wil D66 goed gekwalificeerde thuiszorg, technologische innovaties (innovaties die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen) en andere ondersteuning.
Niemand mag ongewild verdwijnen en in sociaal isolement terecht komen. D66 vindt het een taak van de gemeente en haar partners in de stad om extra inspanningen te doen en bij te dragen aan maatregelen die sociaal isolement kunnen voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018