Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie

Ons uitgangspunt bij de vraag hoe we om willen gaan met mensen die om wat voor reden dan ook niet mee mogen of kunnen doen is geloof in de kracht van mensen zelf. D66 is daarom voor een experiment binnen de participatiewet dat mensen vertrouwen geeft en uitnodigd om mee te doen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018