Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy Impact Analyses

Projecten waarbij de opslag van persoonlijke informatie een rol speelt, moeten van D66 worden onderworpen aan ‘privacy impact analyses’. Bovendien moeten ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ het uitganspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten: rechtsbescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van systemen van zowel publieke als private partijen en privacyvriendelijke instellingen dienen standaard ‘aan’ te staan.  Databanken met gegevens van miljoenen Nederlanders moeten optimaal worden beveiligd en regelmatig worden gecontroleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018