Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy

Grondrecht
Privacy is een grondrecht. Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet verankert het recht van iedereen om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten. Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet wordt afgeluisterd. De overheid mag persoonlijke gegevens niet zomaar gebruiken en iedereen heeft het recht om te zien wat er over hem is vastgelegd. En kan gegevens laten veranderen als ze niet juist zijn.

Verantwoordelijkheid
De overheid heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de privacy van haar inwoners te beschermen. Maar het gevoel van urgentie mist en de ambitie om de privacy te respecteren en de bescherming te versterken, ontbreekt. De overheid moet beter zijn best doen om gerichter te werk te gaan in plaats van sleepnetmethodes toe te passen die ten koste gaan van de privacy van onschuldige mensen. Zeker nu de verantwoordelijkheid van zorg en ondersteuning bij gemeenten ligt, is er extra aandacht voor de bescherming van persoonlijke gegevens nodig.

Rode streep
Er is duidelijkheid nodig over waar de rode streep ligt, hoe ver privacy van gewone Nederlanders door overheid en bedrijfsleven aangetast mag worden. Daarbij gaat het niet zozeer om de bescherming van gegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens is duidelijk. Maar door de vele ontwikkelingen en technologische mogelijkheden zijn we het zicht kwijt op de proportionaliteit van al die gegevensverwerking. Wat gebeurt er met onze gegevens en wat zijn de gevolgen voor onze privacy? Maatregelen zijn nodig voor de bescherming van mensen tegen fouten, misbruik en willekeur, om hun persoonlijke veiligheid beter te waarborgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018