Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Het is ontzettend belangrijk dat mensen genomen besluiten kunnen bijsturen en invloed hebben. Een referendum wordt dus altijd gehouden op verzoek van de samenleving en mogen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen.

Tijdens het debat over aanpassing van de referendumverordening in april 2017 hebben wij gezegd dat wij het belangrijk vinden dat inwoners invloed hebben op de besluitvorming. Niet alleen tijdens de verkiezingen een keer in de vier jaar, maar altijd. Dat kan op verschillende manieren en het referendum is daar een van. De representatieve democratie is het hart van ons stelsel en het referendum is een prachtig instrument in de gereedschapskist van de burger naast bijvoorbeeld het burgerinitiatief of e-petitie.

 

Laatst gewijzigd op 20 juli 2020