Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Het is ontzettend belangrijk dat mensen genomen besluiten kunnen bijsturen en invloed hebben. Een referendum wordt dus altijd gehouden op verzoek van de samenleving en mogen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen.

Tijdens het debat over aanpassing van de referendumverordening in april 2017 hebben wij gezegd dat wij het belangrijk vinden dat inwoners invloed hebben op de besluitvorming. Niet alleen tijdens de verkiezingen een keer in de vier jaar, maar altijd. Dat kan op verschillende manieren en het referendum is daar een van. De representatieve democratie is het hart van ons stelsel en het referendum is een prachtig instrument in de gereedschapskist van de burger naast bijvoorbeeld het burgerinitiatief en placemaking. Een aantal keuzes lagen voor, zoals de keuze voor een opgeschort of voorgenomen besluit. Wij kiezen er voor het besluit na het referendum te nemen, omdat je dan de uitkomst van het referendum mee kunt nemen in de overwegingen. Of de keuze voor een hogere drempel bij elektronische handtekeningen. Wij willen hierover niks opnemen in de nieuwe verordening. De drempel hoeft niet hoger bij elektronische handtekeningen. En over de geldigheid en het opkomstpercentage hebben wij aangegeven dat we het referendum zien als een instrument waarvan de uitkomst wordt meegewogen in de besluitvorming door de gemeenteraad en dan hoeft er dus niks opgenomen te worden over een minimum opkomstpercentage.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018