Steun ons en help Nederland vooruit

Schoolmaatschappelijk werk

Doel van schoolmaatschappelijk werk is om de verbinding tussen de sociale omgeving van kinderen en jongeren en onderwijs te versterken. Zeker met de komst van sociale wijkteams en passend onderwijs een goede zaak vinden wij. Een veilige leeromgeving in verbinding met thuissituatie draagt bij aan goede schoolprestaties.

D66 wil graag dat de vraagkant (de scholen met name, maar ook ouders en leerlingen) de regie krijgt. Het is vooral aan de ouders, leerlingen en de scholen zelf om te bepalen hoe zij de interne zorgstructuur op hun school vorm geven. Vervolgens sluiten de gemeente en de wijkteams daar wat ons betreft bij aan.

Verschillende scholen hebben verschillende behoeftes, aansluitend bij de onderwijsvorm: vergelijk een vrije school met een Jenaplanschool. Of gewoonweg de locatie: de Parkschool heeft een andere uitdaging dan de Toonladder. Niet omdat het een beter is dan het ander, maar er zijn gewoon verschillen. En voor allen geldt: de scholen zitten er het dichtste bij, de
leerkrachten zien de kinderen het meest, zij zien signalen, die soms licht zijn een andere keer zwaar, en dan is hulp dichtbij nodig. Scholen moeten zelf de ruimte hebben om hier op hun eigen manier invulling aan te geven. Voor de een is dit een generalist die deels op school en deels in het wijkteam alle contacten onderhoudt, voor de ander is dit een specialist op school die ondersteunt, adviseert en handelt. Gerichte inhuur van een professional door de school kan ook, al dan niet via bestaande aanbieders. Maar altijd geïntegreerd in de interne zorgstructuren op de school. Voor Voortgezet Onderwijs -waar kinderen uit de hele regio naar toe komen- liggen er andere uitdagingen dan voor het basisonderwijs.

Het is aan de sociale wijkteams om signalen van scholen snel op te pakken. Wat ons betreft is de positie van van schoolmaatschappelijk werk dicht bij het wijkteam, maar niet persé in het wijkteam. Werkende in en vanuit de school, onder regie van de school. De budgetten lopen dus niet via de zorgaanbieders, maar via de gemeente zelf of via de scholen.

De school kent de behoefte van ouders en leerlingen het beste, en dat moet leidend zijn. Dat betekent dat de school kan kiezen voor een aanbieder die de school nodig vindt. Op basis van signatuur, op basis van behoefte aan specialisme, of om welke reden dan ook. Dat is maatwerk, dat is keuzevrijheid. En dat is aan de school, samen met de ouders.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018