Steun ons en help Nederland vooruit

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams vormen één van de instrumenten die de gemeente kan inzetten voor hulp en ondersteuning en de toegang tot specialistische hulp, maar zeker niet het enige. Bij de opzet van sociale wijkteams staat maatwerk voorop. De wijkteams staan dicht bij de inwoners en moeten snel en adequaat inspelen op de hulpvragen in de wijk. Het ontstaan van een log orgaan met bijbehorende overlegcultuur willen wij voorkomen. Daarom zijn de sociale wijkteams klein en slagvaardig. Zij ondersteunen mensen die met meerdere problemen te maken en daar zelf niet uitkomen hebben en proberen zwaardere zorg te voorkomen.

De leden van de wijkteams zijn goed opgeleide generalisten die de eerste hulpvragen zo veel mogelijk zelf kunnen opvangen. Hierbij maken zij zo veel mogelijk gebruik van advies en ondersteuning door specialisten. Waar behoefte is aan extra ondersteuning schakelt de generalist specialisten in van buiten het wijkteam. Bijvoorbeeld bij behoefte aan specialistische kennis, maar ook de inzet van vrijwilligers wanneer sprake is van specifieke ondersteuning die relatief veel tijd vraagt (denk aan praktische ondersteuning of waken bij palliatieve zorg). Deze specialisten werken stadsbreed (of zelfs regionaal) en worden zo veel mogelijk vanuit de wijkteams bekostigd op basis van onderaanneming of waar nodig rechtstreeks door de gemeente.

Wij hebben veel vertrouwen in de professionaliteit van de mensen in het sociaal wijkteam en vinden dat zij degene zijn die samen met de mensen in de stad bepalen welke hulp ingezet wordt. Zij zetten de tweede schil hulp in en hebben daar het budget voor wat D66 betreft. Hoewel zij kostenbewust moeten zijn, mag het geld echter nooit leidend zijn in het handelen van de mensen van het sociaal wijkteam. Het gericht en tijdig passende hulp bieden, ook staat voorop.

Lees meer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018