Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid

Als het gaan om gezondheid en welzijn vertrouwen wij op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Iedereen is primair zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Tegelijkertijd dragen mensen ook verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen. De overheid is een vangnet voor mensen die het niet alleen of met zijn omgeving redt. D66 onderschrijft dat sociale zekerheid geen recht is, maar een voorrecht. Iedereen heeft dus de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

D66 zet zich in voor het opheffen van de knelpunten in het zorg waarbij we de nadruk leggen op preventieve maatregelen gericht op jongeren.

Onze speerpunten:

  • Preventie van de zorgvraag, vooral gericht op jongeren.
  • Zelfbeschikking: D66 vindt het belangrijk dat mensen eigen regie kunnen blijven voeren als zij dat willen en kunnen. Eigen regie, betekent ook het maken van eigen keuzes. Het persoonsgebonden Budget (PGB) is hier een middel voor.
  • De gemeente is consequent in haar handhavende rol, zeker als het gaat om maatregelen gericht op gezondheid.
  • Intensievere aanpak om kindermishandeling tegen te gaan.
  • Niemand mag ongewild verdwijnen in sociaal isolement.
  • Waarborgen privacy.
  • Ontschotting van beleid en geldstromen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018