Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentebestuur

D66 wil hervormen. Dat is niet makkelijk, maar wel hard nodig. Om dat te bereiken wil D66 meer ruimte voor Zwollenaren. Nu, meer dan ooit, heeft Zwolle een gemeentebestuur nodig dat durft los te laten, durft om de creativiteit van mensen en de kunde van professionals de ruimte te geven. Wij vinden dat er meer zeggenschap moet komen voor bewoners zelf. Want Zwollenaren kennen hun eigen gemeente beter dan wie dan ook. D66 wil daarom dat bewoners eerder betrokken worden bij de besluitvorming. Het kan gaan om ideeën voor wonen, werken, sporten, cultuur of ontspanning. Om het bouwen van iets nieuws, hergebruik van iets bestaands, of de invulling van openbare ruimte. Daarnaast wil D66 dat er veel meer ruimte komt voor initiatieven van mensen om eigenhandig iets te realiseren. Om dit mogelijk te maken, wil D66 een openbaar bestuur dat is toegerust op zijn taken en zo dicht mogelijk bij de mensen staat.

Onze speerpunten:

  • Meer ruimte voor initiatief uit de samenleving.
  • Hervormen gemeentelijke organisatie in houding en gedrag.
  • Bewaken privacy, vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018