Steun ons en help Nederland vooruit

Stadshagen

Ook in Stadshagen willen we dat de stad eerst wordt afgemaakt voordat de gemeente verder gaat met uitbreiden. Niet bebouwde grond mag voor en door bewoners worden aangewend voor tijdelijk andere bestemmingen zoals voedselproductie.

Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid staan voorop dat betekent:

  • Maatwerk per locatie omdat Stadshagen bestaat uit verschillende locaties, met eigen kwaliteiten (maak per locatie een ontwikkelvisie, woningbouwprogramma, marketing én prijsvorming).
  • Kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.
  • Evenwicht in de sociaal-economische opbouw.
  • Liever leeg dan lelijk: zo lang het leeg staat ruimte geven aan initiatieven zoals het succesvolle bewonersinitiatief Buurtmoestuin Hof van Breecamp.
  • Stimuleer zelfwerkzaamheid (CPO-achtige initiatieven).
  • Eerst afbouwen van de huidige locaties, niet beginnen in de Tippe voordat de rest af is.
  • Hoog (bovenwijks) voorzieningenniveau.

Lees ook >

Laatst gewijzigd op 22 november 2018