Steun ons en help Nederland vooruit

Startups

Starters, creatieve ondernemers en startups maken de stad leuker en prikkelender door hun ideeën, producten en samenwerkingen. Zij versterken het vermogen van Zwolle om goed in te spelen op de dynamische economie. Een goed startup-ecosysteem geeft ruimte om in wisselende samenstellingen bij te dragen aan innovatie en productvernieuwing. Daarnaast versterkt het de verbindingen tussen economie, onderwijs, en overheid en zorgen deze ondernemers voor banen. Inspelen op hun behoefte is cruciaal.

  • We willen betaalbare plekken waar startups en investeerders bij elkaar kunnen komen.
  • We werken aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goed voorzieningenaanbod waaronder een prikkelend en divers cultureel aanbod, een sfeer van creativiteit en optimale bereikbaarheid.
  • Voor startups is internationalisering van groot belang om een grote schaalsprong te kunnen maken (van startup naar scaleup), een gebied zoals de Spoorzone biedt hier in onze ogen alle ruimte voor.
  • We willen een stevige verbinding met innovatiebeleid. Betrek innovatieve ondernemers bij maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatbeleid of de circulaire economie, bijvoorbeeld door aansluiting bij SBIR.
  • We willen dat ons digitale vestigingsklimaat vrij en veilig blijft en dat de landelijke politiek geen beperkende wetgeving maakt.
  • Lokaal zien we graag dat de open data beschikbaar is voor ondernemers.
  • We willen dat Zwolle zich profileert als Startup stad (branding).
  • Ondernemers moeten leidend zijn in het proces.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018