Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Vanuit onze liberale grondbeginselen kiezen wij kiezen voor de vrijheid van het individu, voor de open samenleving en voor vertrouwen in plaats van wantrouwen. We plaatsen veiligheid in het juiste perspectief.

Een gevoel van onveiligheid is gebaseerd op angst. Soms terecht, soms niet. D66 is van mening dat angstgevoelens te vaak gevoed worden door een overheid die ongepaste maatregelen treft. Maatregelen waardoor het lijkt of het onveilig is, terwijl dit niet het geval is. Als er veel camera’s hangen, dan moet het er toch wel onveilig zijn?

D66 is niet tegen camera’s of poortjes, meer blauw op straat, en andere maatregelen die er op gericht zijn de veiligheid te vergroten. Maar wij willen hier op gepaste wijze mee omgaan, en gevoelens van onveiligheid niet onbedoeld voeden.

  • Veiligheid ontstaat als de overheid gepaste maatregelen neemt zonder inperking van de individuele vrijheid van mensen. Het gevoel van veiligheid neemt daarmee toe. D66 neemt passende en reële maatregelen.
  • Van inwoners mag worden verwacht dat zij waar mogelijk zelf voor preventie zorgen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van goede sloten.
  • Daar waar uit objectieve cijfers blijkt dat het onveilig is, moeten extra maatregelen genomen worden om de onveiligheid weg te nemen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het verbeteren van de verlichting en het frequenter toezicht houden (politie en of stadswachters) boven het plaatsen van camera’s of het (onnodig) weghalen van begroeiingen.
  • Preventief fouilleren mag niet, dit is niet effectief gebleken.
  • D66 is voor opening van een zesde coffeeshop. Coffeeshops mogen niet in de buurt van scholen worden gevestigd (wanneer dit niet reëel is dan mogen coffeeshops in de buurt van scholen niet geopend zijn tijdens schooltijden) en geen drugs verkopen aan jongeren onder de achttien. Vooral voor jongeren onder de achttien moet er meer voorlichting komen over de risico’s van het drugsgebruik.
  • Veiligheid wordt bevordert als de overheid ook daadwerkelijk toeziet op de naleving en uitvoering van de genomen maatregelen. (minder gedogen).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018