Steun ons en help Nederland vooruit

Verslavingszorg

Voor de verslavingszorg voert de gemeente een actief beleid waarbij, onder regie van de gemeente en in samenwerking met professionele instanties, een volledige dienstverlening wordt ontwikkeld. Verslaafden hebben buiten hun verslaving vaak allerlei problemen die daarmee samenhangen. D66 is daarom voor een geïntegreerde aanpak van problemen. Hierbij moet samenwerking tussen de hulpverlenende partijen en het werken met prestatiecontracten de kwaliteit van de dienstverlening vergroten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018