Steun ons en help Nederland vooruit

Werk

Werk is een belangrijke manier om voor jezelf te kunnen zorgen, jezelf te ontplooien en mee te doen in de maatschappij. Arbeidsparticipatie zorgt voor economische zelfstandigheid en is de belangrijkste motor van integratie in de samenleving, ook draagt het bij aan welzijn. De meeste mensen kunnen prima voor zichzelf zorgen en hebben werk. Sommige mensen niet en vinden zelfstandig ander werk of een opleiding. Er is ook een groep mensen die niet zelfstandig kan werken. Deze mensen willen we helpen. Effectief en efficiënt, verdringing willen we daarbij voorkomen.

We willen maximaal inzetten op werk door ons te richten op het economisch sterk houden van de stad en een dynamische rol van het onderwijs. Vertrekpunt is dat arbeidsbeperkingen niet in de weg mogen staan. We richten ons op wat mensen wel kunnen, niet op hun beperkingen. Wij delen de mensen niet in in hokjes en aparte regelingen. Niet het etiket met bijbehorende regeling bepaalt waar een persoon “recht” op heeft, maar wat die persoon nodig heeft.

De meest aangewezen partij om dit beleid uit te voeren is wat ons betreft de afdeling sociale zaken, die regie voert en voor de uitvoering waar nodig gebruik maakt van specialisten. Wat D66 betreft speelt het werkgeverspunt van de gemeente Zwolle een centrale rol bij het aan het werk helpen van alle doelgroepen uitkeringsgerechtigden. Daardoor kunnen werkgevers bij een vaste partner terecht met al hun vragen op het gebied van personeelsvoorziening. Vanuit het werkgeverspunt worden gespecialiseerde partijen ingezet om bijvoorbeeld stageplaatsen of specifieke begeleiding te bieden. Hiermee willen we mensen een eerlijke start geven, gelijke kansen door gerichte steun van de gemeente voor wie dat nodig heeft. En niemand mag van ons tussen wal en schip vallen. Daarom pleiten wij voor het in stand houden van de sociale werkplaats als gemeentelijke instelling. Hier zijn beschutte werkplekken voor mensen die om welke reden dan ook geen betaald werk kunnen doen. Werk moet lonen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018