Steun ons en help Nederland vooruit

Wet Taaleis

De Wet Taaleis houdt in dat iedereen Nederlands moet beheersen om in aanmerking te komen voor een uitkering. D66 is daar blij mee, mits de wet op een positieve manier ingezet wordt. Om mensen kansen te geven en te helpen. Naar schatting zijn er in Zwolle jaarlijks 500 laaggeletterd bijstandsontvangers.

We willen niet alleen curatief te werk te gaan, maar ook preventief door lezen en schrijven in gezinnen met jonge kinderen te stimuleren. Verder wil D66 geen enkele groep uitsluiten. We kunnen er helaas niet vanuit gaan dat mensen met acht jaar basisonderwijs goed geletterd zijn. Ook onder deze groep komt laaggeletterdheid voor en D66 wil hen dus niet uitsluiten.

Helaas is er ook een -gelukkig kleine- groep die eigenlijk helemaal niet zit te wachten op ondersteuning. Wij vinden dat zij de taaleis mogen opvatten als een aansporing met dwingend karakter. Als deze mensen de taal echt niet willen leren, dan is dat hun verantwoordelijkheid en kunnen zij wat D66 betreft geen aanspraak maken op een uitkering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018