Steun ons en help Nederland vooruit

Wijken

D66 wil niet alleen een levendige binnenstad, maar ook levendigheid in alle wijken. Wijken dus waarin gewoond, geleefd en geleerd wordt. Dit bewerkstelligt vitaliteit en veiligheid in de wijken en helpt verkeersstromen in en om de stad terug te dringen.

In de diversiteit van de wijken ligt de kracht én de beperking. De samenhang en organisatiekracht is in Assendorp anders dan in Holtenbroek en weer anders in Berkum. De volgende thema’s willen we in een actieprogramma per wijk onderbrengen op basis van inzicht dat we per wijk en buurt hebben:

  • Laaggeletterdheid aanpakken en meer mensen aan het werk. Als meer werk gecreëerd kan worden in de wijken bij de strategische investeringen, dan willen we dat mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij grondstoffen, energietransitie en wijkbeheer;
  • Klimaataanpassingen, meer groen en slimme wateroplossingen tegen droogte. Hitte en wateroverlast in de Zwolse wijken. Natuurinclusief bouwen;
  • Alternatieve energie, meer zonnepanelen en gebruik windmolens. Slimme toepassingen voor opslag, delen en gebruiken van energie;
  • Verbindingen: snel internet is cruciaal en Zwolle blijft daarin achter. Glasvezel is nodig tot aan de voordeur van woningen, bedrijven en instellingen (scholen!).

De aanpak verschilt per wijk en de partners ook. Soms hebben inwoners hulp nodig bij het organiseren. De gemeente Zwolle moet dan de kracht zijn die het mogelijk maakt. De gemeente stelt minimale eisen en schrijft geen organisatievorm of procedure voor. De gemeente mag wel eisen stellen aan het resultaat als ze financieel risico loopt.

Laatst gewijzigd op 14 september 2020