Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Mensen kunnen zelf het beste bepalen hoe ze willen wonen, werken en leven. Het inrichten van onze omgeving is bij uitstek een onderwerp van burgers, bedrijven en organisaties zelf. Daar waar de overheid zich bezighoudt met dit onderwerp dient zij de mensen daar dus zoveel mogelijk bij te betrekken. Dit idee is een volledig anders dan het door de overheid gestuurde ruimtelijk denken tot nu toe. Voor particulieren betekent dit veel meer
verantwoordelijkheid en hier hoort een stimulerende, initiërende, luisterende en voorlichtende overheid bij. In de plaats van een bestemmende en
toetsende (regelgeving) komt er een meedenkende gemeente Zwolle. De gemeente stelt globale regels op en probeert op buurt- en wijkniveau overeenstemming te krijgen over particuliere en publieke ontwikkelingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018