Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur

D66 wil dat het groen van de omgeving ver de stad binnendringt.

Monumenten en erfgoed

Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst.

Vrijheid en zelfbeschikking

Vrijheid is een kernwaarde van D66 en zelfbeschikking staat daarin centraal.

Sport

Sport is goed voor de gezondheid, en ook voor het gevecht tegen overgewicht.

Wijken

Bouwen en het inrichten van ruimte doen we voor de zeer lange termijn.

Gezondheid

De gemeente heeft, naast preventie, als taak om een vangnet te bieden voor mensen die er op eigen kracht niet uit komen.

Ondersteuning: zorg en participatie

D66 vindt het belangrijk dat mensen eigen regie kunnen blijven voeren als zij dat willen en kunnen.

Energietransitie en klimaatactieve stad

Het rendement dat ontstaat door het scheiden van afval, willen we zichtbaar maken voor de afvalscheiders (de Zwollenaren).

Binnenstad

Vrije openingstijden voor de horeca dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.

Democratie

D66 vertrouwt in de kracht van mensen zelf.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving.

Onderwijs

Het begint met goed onderwijs.

Economie

D66 Zwolle wil creativiteit en kennis als speerpunten van economisch beleid inzetten.

Ruimte

Juist in tijdens van crisis is het belangrijk aandacht te hebben voor ruimtelijke kwaliteit en architectuur.

Jeugd

D66 wil een eind maken aan bureaucratie en de verkokering.

Wonen

We willen eerst de stad afmaken, voordat we uitwijken naar uitbreidingslocaties.

Verkeer

In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel.

Technologie en digitalisering

Zwolle digitale koploper van Noord Oost Nederland

Veiligheid en privacy

D66 wil dat de gemeente de privacy van haar inwoners beter beschermt. Die staat onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeenten raken aan die privacy. Denk aan de inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de belastingdienst.