Steun ons en help Nederland vooruit

Zwolle is.. groen!

D66 wil dat het groen van de omgeving ver de stad binnendringt.

Zwolle is.. mooi!

Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst.

Zwolle is.. vrij!

Vrijheid is een kernwaarde van D66 en zelfbeschikking staat daarin centraal.

Zwolle is.. ruimte

Bouwen en het inrichten van de Zwolse ruimte doen we voor de lange termijn.

Zwolle is.. zorgzaam en gezond

De gemeente heeft, naast preventie, als taak om een vangnet te bieden voor mensen die er op eigen kracht niet uit komen.

Zwolle is.. democratisch!

D66 vertrouwt op de kracht van mensen zelf.

Zwolle is.. bereikbaar

In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel.

In Zwolle kun je goed wonen

Kwaliteit van wonen staat bij ons bovenaan. Aansluiten bij de wensen van mensen en de lat hoog leggen als het gaat om architectuur.

Zwolle is.. jong!

D66 wil dat jongeren zelf de regie hebben.

Zwolle is.. ondernemend!

D66 Zwolle wil creativiteit en kennis als speerpunten van economisch beleid inzetten.

In Zwolle zijn volop kansen voor iedereen

Het begint met goed onderwijs.

Zwolle is.. kunstzinnig!

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving.

Zwolle is.. klaar voor de toekomst

Technologie en digitalisering willen we op een goede manier inzetten voor de toekomst.