Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zwolle is.. zorgzaam en gezond

D66 wil de omslag (kanteling) door een maatschappelijk proces op te zetten waarbij gevestigde en nieuwe partijen worden aangesproken op hun ondernemerschap, hun vaardigheid om eigen kracht van mensen te stimuleren en met minder middelen effectievere dienstverlening te organiseren.

Eigen regie, betekent ook het maken van eigen keuzes. Eigen keuzes: dus niet die van de zorgaanbieder. Echt vraaggericht.