Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vrijheid en zelfbeschikking

Vrijheid is een kernwaarde van D66 en zelfbeschikking staat daarin centraal. De zeggenschap over belangrijke medische keuzes ligt bij de patiënt, die zelf mét de arts een afweging maakt. Voor bescherming van de eigen levenssfeer zijn door toenemende dataregistratie en voortschrijdende techniek blijvend maatregelen nodig. Internet is steeds meer onderdeel van ons dagelijks leven. Nu is het moment om essentiële keuzes te maken om zo online-vrijheid, online-veiligheid en online-privacy te garanderen.

Vrijheid is een kernwaarde van D66 en zelfbeschikking staat daarin centraal.