Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen

We willen zoveel mogelijk af van bestemmingsplannen. Per wijk of ontwikkellocatie wordt een DNA (positioneringsstatement) opgesteld. Ontwikkelplannen worden daaraan getoetst. Hiermee wordt meer ruimte gegeven aan het creatieve proces van de totstandkoming van een gebied.

(Collectief) particulier opdrachtgeverschap willen we ruimte geven.